5 km ir 10 km rungčių apdovanojimai:
1-3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami nugalėtojų taurėmis.
Visiems, pasiekusiems finišą įteikiami atminimo medaliai.